Locatie- lesinfo

Locaties-lesinfo:

SpoSport Sportcentrum Oostervant:

Oostervantstraat 25 Zaal E      

Lesdagen: dinsdag&vrijdag

Jeugd beginers                  18.00 - 19.00

Jeugd Gevorderden           19.00 - 20.00

Volvassenen                       20.00 - 21.30